28 و 29 دی ماه 1393

سخنرانان مدعو ایرانی

محمدرضا ممدوحی تبریزی

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران


دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق


دکتررستم قاسمی

مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور عراق


دکتریحیی آل اسحاق

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراقدکتر علی دیواندری

مدیر عامل بانک پارسیان


دکتر آیت اله ابراهیمی

مدیر عامل بانک انصار


حسن معتمدی

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین


محمد جواد عطر چیان

مدیر کل ترانزیت و پایانه های مرزیمحمد رضا جعفری

مدیر کل گمرکات استان خوزستان


ناصر کنعانی

رئیس ستاد عراق وزارت امور خارجه


ابراهیم محمدرضا زاده

رایزن بازرگانی ایران در عراق


دکترعلی صالح آبادی

مدیر عامل بانک توسعه صادرات


28 و 29 دی ماه 1393

محورهای کنفرانس

  • تحلیل شرایط سیاسی و امنیتی جدید عراق و تاثیر آن بر الزامات قانونی ورود کالا ها به عراق و وضعیت کشور های رقیب
  • معرفی پتانسیل های صادراتی ایران به عراق و راهکارهای عملی تعامل با بازار عراق
  • شناسایی و ایجاد ارتباط نهادینه با ساختارهای تجاری عراق از جمله بانک ها، اتحادیه های بازرگانی، اداره ثبت شرکتها،
  • سازمان ملی سرمایه گذاری عراق، وزارت تجارت، وزارت صنایع و گمرکات عراق
  • بازرگانی با عراق (فرهنگ مذاکرات، عقد قرارداد، رویه های گمرکی، بازرسی، حمل و سایر مدارک بازرگانی)
  • آشنائی با چگونگی حل مشکلات نقل و انتقال پولی و بانکی و ضمانتنامه های بانکی بین دو کشور