16 و 17 مهرماه 92

سخنرانان16 و 17 مهرماه 92

محورهای سیاست خارجی و اقتصاد کلان

  • چشم انداز تعاملات سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران و غرب
  • آخرین وضعیت تحریم ها، سناریوهای مختلف قبض و بسط تحریم ها و آثار آن بر اقتصاد و عملکرد بنگاه های اقتصادی، تجارت و بازارهای سرمایه گذاری
  • آینده نرخ ارز
  • وضعیت تولید در دولت یازدهم و پیش بینی بازدهی آن در مقایسه با سایر فرصتهای سرمایه گذاری و خدمات
  • سیاستهای اقتصادی، پولی و مالی در دولت یازدهم (اصلاحات بودجه 92 و سناریو های مختلف تغییر نرخ سود سپرده های بانکی و آثار و پیامد های آنها)
  • سناریوهای مختلف دولت یازدهم در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و تاثیر آن بر اقتصاد،بنگاه های اقتصادی، بازار سرمایه و مسکن
  • چگونگی ادامه اجرای طرح مسکن مهر و تاثیر آن بر اقتصاد و بازار مسکن

۲۰۱۳