9 و 10 خرداد ماه 1391

سخنرانان کلیدی

مهندس سید رضا فاطمی امین

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت


دکتر داود دانش جعفری

وزیرسابق اقتصاد وعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام


دکتر طهماسب مظاهری

رئیس کل اسبق بانک مرکزی


دکتر محسن رضایی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامدکتر عبدالرضا داوری

مدیر عامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران


دکتر عباس آخوندی

وزیر اسبق مسکن


دکتر حسین قاهری

مدیر عامل گروه توسعه همکاریهای ایران و چین


دکتر حسین عبده تبریزی

دبیر کل اسبق سازمان بورس اوراق بهادار و رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ اقتصاد نوین9 و 10 خرداد ماه 1391

محورهای اصلی

  • بررسی شرایط جاری اقتصادی و سیاستهای پولی و مالی کشور
  • تاثیر اجرای فاز دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها بر بنگاهای اقتصادی ، بازار سرمایه و مسکن
  • تاثیر نوسانات نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی بر عملکرد کلی اقتصاد و بنگاههای اقتصادی
  • بررسی و مقایسه فرصتهای سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه، مسکن، ارز وکالا