30 و 31 اردیبهشت ماه 93

هیات رئیسه و هیات اجرایی کنفرانس

اصغر عباسپور

مدیر اجرایی کنفرانس


سید حسین رضوی

دبیر کنفرانس


بابک آقایی

مدیر مطالعات اقتصادی مپنا


دکتر حسین عبده تبریزی

مشاورمالی وزیر راه و شهرسازی


رئیس دانشکده کارآفرینی

دکتر محمد رضا زالیبخش اول : پیش بینی روندهای اقتصاد ایران در سال 93

دکتر پیمان قربانی

معاون اقتصادی بانک مرکزی


دکتر داود دانش جعفری

وزیرسابق اقتصاد وعضو مجمع تشخیص مصلحت


مهندس اکبر ترکان

مشاور عالی رئیس جمهور


دکتر مسعود نیلی

مشاوراقتصادی رئیس جمهور


 • اولویت اقتصادی دولت یازدهم؛ کاهش تورم؟ مهار رکود؟
 • نرخ تسهیلات بانکی ؟ نرخ سود سپرده های بانکی ؟
 • صادرات نفت در سال 93 ؟ درآمد ارزی دولت؟
 • نرخ تعادلی ارز در سال 93 پس از اجرای فاز 2 و توافق احتمالی؟

بخش دوم: فاز دوم هدفمندی یارانه ها

(برنامه دولت،تاثیرات اقتصادی، تاثیرات روانی)
 • بسته حمایتی دولت از صنعت و تولید ؟
 • شیب و مراحل افزایش انواع حامل های انرژی؟
 • سهم خانوار ؟ سهم تولید؟ سهم بهداشت و سلامت
 • پیش بینی تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها؟
 • بازار مسکن، بورس و ارز پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها؟

بخش سوم: مذاکرات گام نهایی ایران و گروه1+5

(پیش بینی نتیجه نهایی،آثار اقتصادی ، فرصتهای تجارت خارجی و فاینانس)

بابک آقایی

مدیر مطالعات اقتصادی گروه مپنا


دکتر بهروز علیشیری

معاون وزیر اقتصادو رئیس کل سازمان سرمایه گذاری


امیر حسین زمانی نیا

دستیار ویژه رئیس جمهور و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای


دکتر عباس ملکی

معاون پژوهشهای بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت


 • بررسی سناریو های محتمل نتیجه نهایی مذاکرات؟
 • ساختارشناسی تحریم ها، آینده تحریم نفت ؟
 • فهرست جدید شرکای تجاری ایران؟
 • ایرانی و خارجی و ساز و کار تعامل با آنها؟
 • سقف انتقال وجوه و کانالهای بانکی برای نقل و انتقال مالی ؟ بانکهای رفع محدودیت شده

۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۳