register-farsisponser-farsibook-farsicontact

همایش بزرگ بزرگ تجارت ایران و عراق

اخذ و اعطاء نمایندگی فروش، یافتن شریک تجاری جهت صادرات و واردات

آشنایی با کالاهای ایرانی دارای مزیت جهت صادرات به روسیه و CIS



 



فروم تجاری ایران و روسیه ۷ و ۸ آذر ماه ۹۶